Phần Lan và Thụy Điển chính thức xin gia nhập khối NATO

Helsinki: Trong hôm thứ tư ngày 18 tháng 5, hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển đã chính thức nộp đơn xin gia nhập vào khối Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO). Đây là 2 quốc gia ở Âu Châu vẫn còn ở tình trạng trung lập, không thân Nga mà cũng không thân các quốc gia tây phương.
Tuy nhiên cuộc xâm lăng của Putin vào Ukraine đã là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những nhà lãnh đạo hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển, là nếu họ không chọn bên thì tương lai có thể sẽ như là xứ Ukraine hiện nay?
Một trong những lý do mà Putin cho quân xâm lăng Ukraine là không muốn sự bành trướng của khối NATO ở Châu Âu. Nhưng cuộc xâm lăng Ukraine đã đưa ngược lại những mong muốn của Putin, khi số quốc gia muốn gia nhập khối NATO gia tăng và khối NATO đã đoàn kết viện trợ thêm vũ khí, lương thực cũng như tài chánh cho Ukraine chống lại cuộc xâm lăng.
Ông Jens Stoltenburg, thủ lãnh khối NATO cho biết là các giới chức trong khối sẽ tìm cách xúc tiến nhanh chóng việc xin gia nhập của hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển.
Hầu hết các quốc gia trong khối NATO ủng hộ việc thâu nhận hai quốc gia Phần Lan và Thụy Điển, ngoại trừ Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia có những liên hệ mật thiết với nước Nga.
Quân lực của hai xứ Phần Lan và Thụy Điển không có đông quân nhưng được trang bị những vũ khí hiện đại và sẽ giúp thêm sức mạnh cho khối NATO.
Phần Lan mới đặt mua những chiến đấu cơ tối tân hàng đầu thế giới là F 35, trong khi Thụy Điển có những tầu ngầm nhỏ nhưng chạy không gây tiếng động là nguồn vũ khí giúp ngăn chận sự xâm lăng của các lực lượng hải quân địch.