Phần lớn các bác sĩ trắc nhãn khoa từ bỏ hệ thống bảo hiểm y tế công cộng ở Quebec.

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 7 tháng 2, thì những bệnh nhân dưới tuổi 18 và những người trên 65 tuổi, sẽ không được cung cấp những dịch vụ đo mắt miễn phí ở tỉnh bang Quebec, khi 90 phần trăm những bác sĩ đo mắt (optometrist) ở tỉnh bang này đã muốn rời khỏi chương trình chăm sóc sức khỏe công cộng.
Sau nhiều năm thương thảo không thành công với chính quyền tỉnh bang Quebec, những bác sĩ đo mắt ở tỉnh bang này dự trù sẽ hành nghề tư, bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm nay 2018.
Theo lời bác sĩ Steven Carrier, chủ tịch hiệp hội những bác sĩ đo mắt ở tỉnh bang Quebec, thì trong vòng 15 năm qua, hiệp hội các bác sĩ này đã yêu cầu chính quyền tỉnh bang về một sự “đền bù tài chánh” tương xứng cho những dịch vụ mà các bác sĩ này cung cấp cho dân chúng, nhưng đã không có những phản hồi, và kiên nhẫn của những bác sĩ đo mắt đã cạn.
Theo bác sĩ Carrier thì chính quyền tỉnh bang Quebec chỉ trả $42 cho các bác sĩ đo mắt, trong việc đo mắt cho những bệnh nhân dưới 18 tuổi hay những người trên 65 tuổi, trong khi các bác sĩ đo mắt đã tính lệ phí đo mắt $80 cho những người từ 18 tuổi cho đến 65 tuổi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email