Phần lớn dân Canada không muốn xài đồ Huawei

Kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây cho thấy là đa số những người được hỏi ý kiến, không muốn chính quyền liên bang dùng những dụng cụ của công ty viễn thông Huawei vào hệ thống viễn thông tương lai 5G của Canada.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của tổ chức thăm dò dân ý Angus Reid phổ biến hôm 11/12, 69 phần trăm những người được hỏi ý kiến đã chống lại việc cho phép công ty viễn thông Huawei của Trung quốc cung cấp các dụng cụ cho việc thiết lập hệ thống viễn thông 5G.
Hoa Kỳ cũng như một số các quốc gia khác như Úc Đại Lợi đã lên tiếng tố cáo là công ty viễn thông Huawei là một công cụ cho chính quyền Trung quốc, và sử dụng việc thiết lập hệ thống 5G cho các quốc gia khác với chi phí rẻ, mà mục đích là ăn cắp các dữ kiện của các quốc gia sử dụng dụng cụ của công ty Huawei.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email