Phần lớn những người Canadians đã bị nhiễm covid

Ottawa: Theo những dữ kiện y khoa được công bố hôm thứ tư ngày 14 tháng 9, thì phần lớn những người Canadians đã bị nhiễm covid, nhất là từ khi có loại biến thể omicron. Theo những dữ kiện được công bố cho thấy là 2 phần 3 những người Canadians đã bị nhiễm covid.
Theo bác sĩ Bonnie Henry, giám đốc ty y tế công cộng tỉnh bang British Columbia thì có những thay đổi khi loài biến thể omicron xuất hiện, đã khiến thêm nhiều người bị lây nhiễm covid cho dù có chủng ngừa, và giúp gia tăng những tiềm năng miễn nhiễm.
Bác sĩ Henry cũng nói là bà không biết lượng kháng thể mà người ta có, nhưng bà nghĩ là phần lớn cư dân đã có những kháng thể chống lại covid.
Từ 70 phần trăm cho đến 80 phần trăm những người Canadians dưới 19 tuổi đã có những miễn nhiễm với covid, 60 phần trăm cho đến 70 phần trăm những người từ 20 tuổi cho đến 59 tuổi, cũng đã có những miễn nhiễm với covid.
Trong khi chỉ có 40 phần trăm những người trên 60 tuổi có những miễn nhiễm với covid.
Theo bác sĩ Danulta Skowronski, bác sĩ chuyên khoa về truyền nhiễm thì những người trẻ ở Canada là những người ít chủng ngừa nhất và cũng là số người bị lây nhiễm covid nhiều nhất.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email