Phần lớn những người Canadians không có di chúc

Toronto: Theo bản thăm dò dân ý của tổ chức Angus Reid Institute vừa công bố hôm thứ ba ngày 23 tháng giêng, thì phần lớn người Canadians chết đi đã không có di chúc.
Theo tổ chức Angus Reid Institute thì 51 phần trăm những người Canadians chết đi đã không để lại di chúc.
25 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho là họ còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện hậu sự, trong khi 23 phần trăm những người khác cho là tài sản của họ chẳng có gì, nên viết di chúc làm chi cho mệt!
Ngoài ra 8 phần trăm những người không viết di chúc là vì họ sợ chết, không muốn nghĩ đến việc họ phải chết.
Bản thăm dò cũng cho thấy là tỷ lệ những người trên 55 tuổi có di chúc gấp 4 lần những người trẻ ở tuổi từ 18 cho đến 34 tuổi.
Những người Canadians có di chúc thường là những người có tài sản trên 100 ngàn dollars.
Những cư dân ở hai tỉnh bang Quebec là British Columbia có đông những người viết di chúc, trong khi đã không có nhiều người ở hai tỉnh bang Manitoba và Sasakatchewan, chết đi để lại di chúc.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email