Phần lớn những người Canadians không dùng tiền mặt.

Toronto: Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý do tổ chức thăm dò dân ý Leger, thăm dò cho công ty nhận trả tiền qua điện thoại, Square, thì phần lớn những người Canadians được hỏi ý kiến đã không dùng tiền mặt.
79 phần trăm những người Canadians được hỏi ý kiến, đã cho biết là khi đi mua sắm hay sử dụng các dịch vụ, họ đã dùng thẻ tín dụng và thẻ trả tiền (debit) thay vì dùng tiền mặt.
Trong khi đó chủ nhân của các cơ sở thương mại, nhất là giới tiểu thương lại muốn nhận tiềm mặt, thay vì nhận tín dụng.
Điều này cũng dễ hiểu vì nếu nhận cho khách hàng trả bằng các thẻ tín dụng, chủ nhân các cơ sở thương mại sẽ phải trả tiền chi phí cho các công ty phát hành thẻ tín dụng.
Như thế có những thay đổi trong việc trả tiền khi mua hàng hóa của những người Canadians theo thời gian: vào năm 2015, 48 phần trăm những người tiêu thụ đã dùng tiền mặt, so với chỉ có 21 phần trăm như hiện nay.
Những gia đình trẻ hiện nay cũng ưa thích việc dùng thẻ tín dụng, thẻ trả tiền hơn là giữ tiền mặt trong người.
Một người Canadian giữ trung bình trong người $46.50 tiền mặt.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email