Phần lớn những người Mỹ không muốn ông Trump hay tổng thống Biden ra ứng cử trở lại

Hoa Thịnh Đốn: Khi đài truyền hình CNBC đưa ra một câu hỏi cho những người Mỹ là họ có muốn cựu tổng thống Donald Trump hay tổng thống Joe Biden ra ứng cử chức tổng thống Mỹ vào năm 2024, thì đa số những câu trả lời là họ không muốn.
Theo kết quả cuộc thăm dò dân ý của đài truyền hình CNBC phối hợp với tổ chức thăm dò dân ý All America Economic Survey phổ biến hôm thứ hai ngày 12 tháng 12, thì 61 phần trăm những người Mỹ được hỏi ý kiến không muốn thấy cựu tổng thống Trump ra tranh cử, cho dù ông ta đã long trọng loan báo là ông ta sẽ là ứng cử viên của cuộc tranh chức tổng thống vào năm 2024. Chỉ có 30 phần trăm những người được hỏi ý kiến ủng hộ việc ra tranh cử của cựu tổng thống Trump.
Nói về tổng thống Joe Biden, thì 70 phần trăm những người được hỏi ý kiến không muốn thấy tổng thống Biden tái tranh cử, và chỉ có 19 phần trăm ủng hộ việc ra tranh cử này của tổng thống Biden.
Tuy nhiên cũng theo đài CNBC thì nếu ông Trump và tổng thống Biden được tuyển chọn ra tranh cử, sau các cuộc bầu phiếu nội bộ, thì cử tri của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ sẽ ủng hộ hai người này trong cuộc bầu phiếu năm 2024.
Một trong những lý do khiến cử tri ngại ngùng không ủng hộ cựu tổng thống Trump và tổng thống Biden là vấn đề tuổi tác: vào năm 2024, tổng thống Biden sẽ ở tuổi 80 trong khi cựu tổng thống Trump sẽ ở tuổi 78.
Cũng theo bản thăm dò dân ý thì những vấn đề quan trọng đối với cử tri Mỹ trong những năm tới cho vị tân tổng thống là cắt giảm lạm phát, giảm số thâm thủng ngân sách.
Chuyện Hoa Kỳ có nên cho phá thai hay không cũng sẽ là một vấn đề lớn đang được bàn cãi.
Sau nữa là chuyện số người di dân lậu vào Mỹ ngày một đông và chính quyền Hoa Kỳ dường như chưa có một biện phát hữu hiệu nào ngăn chận.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email