Phần lớn những người Mỹ về hưu ,đã hối tiếc khi không làm một chuyện.

New York: (Theo CBS Marketwatch): Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý mới đây của công ty Bankrate.com thì 3 phần tư những người Mỹ đã về hưu, được hỏi ý kiến, đã cho biết điều hối tiếc lớn nhất của họ là không có những kế hoạch để dành tiền cho tuổi hưu: phần lớn những người Mỹ đã không để dành đủ cho cuộc sống hưu trí.

Theo những thống kê, nếu một người Mỹ bỏ ra $300 một tháng, để dành vào quỹ hưu từ năm họ 25 tuổi, và nếu số tiền đầu tư trong quỹ hưu này cho lời 5 phần trăm một năm, thì vào năm 65 tuổi, số tiền họ bỏ vào là $144,000, nhưng đã sinh sản không thuế lên đến $450,000.

Nhưng nếu một người cũng bỏ hàng tháng $300 vào quỹ hưu, nhưng chờ đến năm 35 tuổi, mới bỏ tiền để dành, thì khi họ về hưu vào năm 65, số tiền mà người này có trong quỹ hưu chỉ có $250,000.

Những người Mỹ về hưu cần để dành nhiều hơn những người Canadians, vì họ phải trả thêm tiền  chi phí mua bảo hiểm y tế hàng năm.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email