PHÁP THOẠI TÂY TẠNG

Hôm 27/7, tại nhà hàng Kim Sơn Vùng Southwest Houston có buổi tiệc chay và Pháp thoại Tây Tạng do Ngài Gala Tulku Rinpoche 7 đời tái sanh thực hiện, với sự hiện diện của các Phật tử Houston và các tiểu bang về tham dự trên 1 ngàn người.
Ngài Gala Tulku Rinpoche là một vị đại tăng đức độ từ bi, được Đức Đại Lai Lạt Ma công nhận tái sanh đời thứ 7 của viện trưởng tu viện Batha tại thành phố Kham Dage Tibet. Năm 2019 ngài thành lập viện Phật Học Drepung Loseling Institute of Texas là một chi nhánh của Drepung Loseling Monastery bên Ấn Độ. Ngài trường chay và thường xuyên hướng dẫn Phật tử tu tập trì chú Đại Bi, phóng sanh mỗi tháng. Sau buổi lễ Ngài ban phép, chữa bịnh cho những người bịnh nặng và tặng chuỗi tràng hạt cho tất cả mọi người tham dự.

Bạch Cúc

Xem thêm

Nhận báo giá qua email