Phe Dân Chủ đang nhắm giành trọn chiến thắng trên toàn Harris County lần thứ 3

Trong kỳ bầu cử năm nay, ngoài chức vụ tổng thống, nghị sĩ và dân biểu liên bang, cùng với các vị dân biểu và nghị sĩ tiểu bang, còn có rất nhiều các chức vụ thẩm phán ở cấp địa phương và tiểu bang cũng sẽ do cử tri chọn lựa. Riêng tại Harris County sẽ có gần 30 chức vụ thẩm phán toà sơ thẩm và tòa hòa giải do dân chúng bầu lên kỳ này và đa số cử tri đều không biết rõ về họ, cho dù là bên phe Cộng Hoà hoặc Dân Chủ.

Trong quá khứ, vận may rủi hoặc xác suất thắng cử của các ứng cử viên thẩm phán thường lệ thuộc vào kết quả của những người đứng đầu trên các lá phiếu. Nếu người thắng cử thuộc một đảng nào, phần lớn các ứng viên thẩm phán cùng đảng dễ có hy vọng thắng cử hơn bởi lẽ cử tri thường sẵn sàng bỏ phiếu lựa chọn các thẩm phán theo cùng đảng với những người đứng đầu trên lá phiếu, nhất là luật Texas cho phép thể thức bầu “straight ticket” để cử tri chỉ cần bấm một nút lựa chọn cho tất cả ứng viên thuộc cùng đảng.

Từ nhiều năm qua, Harris County vẫn thường có đa số cử tri bỏ phiếu nghiêng nhiều về phe Cộng Hoà. Nhưng kể từ năm 2016, tình hình đã đảo ngược khi bà Hillary Clinton thắng lớn tại đây dù rằng đã thua ông Donald Trump trên toàn tiểu bang. Đến năm 2018, đến phiên ông Beto O’Rourke của phe Dân Chủ cũng thắng lớn tại Harris County dù rằng phải thua khít khao trước nghị sĩ Ted Cruz trên toàn tiểu bang. Kết quả của hai kỳ bầu cử này đã giúp cho các ứng viên thuộc phe Dân Chủ toàn thắng tất cả các ghế thẩm phán tại Harris County.

Trong kỳ bầu cử năm nay, thể thức bầu “straight ticket” đã bị dẹp bỏ, và do đó các ứng viên phe Cộng Hoà hy vọng rằng mình sẽ không bị thất thế nặng và nhiều ứng cử viên sáng giá có nhiều cơ may hơn để được cử tri lựa chọn cho dù họ không đứng cùng đảng với những người đứng đầu trên lá phiếu. Nhiều chuyên gia vẫn cho rằng các ứng viên thẩm phán phe Cộng Hoà cũng sẽ có ít cơ may thắng cử hơn tại Harris County.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email