Phóng sự: Đi chủng ngừa covid mũi bổ sung ở vùng đại thủ phủ Toronto.

Mississauga: Để ngăn ngừa sự lan tràn của loài covid biến thể omicron, chính quyền tỉnh bang Ontario cũng như chính quyền của các tỉnh bang khác đã cho mở những cuộc đại chủng ngừa covid mũi bổ sung cho cư dân.
Tại tỉnh bang Ontario thì bắt đầu từ ngày thứ hai 13 tháng chạp, những cư dân trên 50 tuổi, đã chủng ngừa hai mũi, được quyền ghi danh xin chủng ngừa mũi bổ sung.
Trong ngày thứ hai, trên toàn tỉnh bang Ontario, người người nhộn nhịp đi chủng ngừa: người thì ra xếp hàng sớm ở những y viện không cần lấy hẹn, trong khi hàng triệu người khác đã chờ đúng 8 giờ sáng để vào mạng internet của bộ y tế tỉnh bang xin ghi danh chủng ngừa.
Cũng theo những tin tức loan báo thì website của bộ y tế Canada đã bị sụp vì có quá nhiều người vào ghi danh trong sáng hôm thứ hai.
Phóng viên Thời Báo cũng vào ghi danh trong sáng hôm thứ hai ngày 13 tháng chạp, nhưng đã không còn những cái hẹn tốt, mà phải chờ đến ngày 20 tháng giêng năm tới và phải đi xa nhà cả 10 cây số, mới có chỗ trống.
Chính vì thế chúng tôi đã không lấy hẹn, thay vào đó tìm những dược phòng quanh nhà, xem có nơi nào có chỗ trống. May quá có một dược phòng chỉ cách nhà 3 cây số có chổ trống vào sáng hôm thứ ba 14 tháng chạp.
Chúng tôi đã đến chủng ngừa mũi bổ sung trong sáng hôm thứ ba và chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ là xong.
Ngoài ra người ta cũng có thể chủng ngừa mũi bổ sung ở văn phòng bác sĩ gia đình.
Chúng tôi cũng được biết là nhều bác sĩ Việt trong thành phố Mississauga cũng chủng ngừa covid mũi bổ sung, và các bác sĩ này cũng đã thông báo cho bệnh nhân mà phần lớn là những người Việt đến văn phòng chủng ngừa.
Việc chủng ngừa covid mũi bổ sung xem ra nhanh chóng hơn những lần chủng ngừa trước, vì Canada đã có dư thừa thuốc chủng, không thiếu thốn như một năm trước đây.
Quý độc giả của Thời Báo ở trong vùng đại thủ phủ Toronto muốn chủng ngừa mũi bổ sung thì nên đến các văn phòng bác sĩ hay các dược phòng, và sẽ được chủng ngừa nhanh chóng hơn.

Tin tức khác...