PIVOT CONDEMNS THE DESECRATION OF SOUTH VIETNAM’S FLAG IN THE INSURRECTION AT THE U.S. CAPITOL

PIVOT CONDEMNS THE DESECRATION OF SOUTH VIETNAM’S FLAG IN THE INSURRECTION AT THE U.S. CAPITOL
January 9, 2021

On January 6th, as part of the insurrection that attacked the heart of American democracy, we saw the disturbing sight of the yellow flags with three red stripes of the Vietnamese Heritage flag carried by those attacking the Capitol. This flag has long been a symbol of the Vietnamese American community in the US; yet on that terrible day, it was flying alongside flags that symbolize hate and intolerance.

To Vietnamese Americans, this flag unifies us in our common heritage and history. It reminds us of dear friends and family who sacrificed and gave their lives for a cause they believed in. We honor it as it reminds us of who we are and where we came from.

By honoring it, we honor all those early refugees, our parents, grandparents, uncles and aunts who arrived empty-handed in a new land and whose hard work built the foundations for the thriving Vietnamese American community today.

Those who carry this flag in front of the Capitol not only do not speak for us, they betray our most fundamental values. We condemn those who peddle widely discredited lies and who stop at nothing in furthering their political cause. They have desecrated our flag for their misguided, hateful, dangerous and failed insurrection.

PIVOT stands with those in our community who believe in democracy and fight for a more just society via our voices and our votes, and who work daily to make us a better country while always remembering where we came from. As we continue to work for a better America, one that stands for justice on health, immigration, racial, economic and environmental issues, we hold dear the flag that serves as a unifying symbol for our community. We continue to honor it by working to realize the hopes that those early refugees had for their future generations.

Ngày 9 tháng 1 năm 2021

Trong cuộc nổi loạn tấn công vào tâm điểm của nền dân chủ Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 vừa qua, chúng ta đã chứng kiến hình ảnh gai mắt của những người tấn công tòa nhà Quốc hội mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ này đã từ lâu đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt, nhưng trong ngày hôm đó, nó bay cạnh những lá cờ đại diện cho sự thù hận và bất dung thứ.

Với người Mỹ gốc Việt, lá cờ này đoàn kết chúng ta vì chúng ta có cùng chung một di sản và lịch sử. Nó khiến chúng ta tưởng nhớ đến các người thân đã hy sinh và bỏ mạng cho một niềm tin. Chúng ta tôn vinh nó vì nó nhắc nhở chúng ta là ai và đến từ đâu.

Khi tôn vinh lá cờ này, chúng ta tôn vinh những người tị nạn tiên phong, cha mẹ, ông bà, cô dì chú bác của chúng ta, những người đã đến xứ sở này với hai bàn tay trắng và qua lao động vất vả, họ đã gây dựng nền móng cho cộng đồng thịnh vượng của chúng ta hôm nay.

Những kẻ mang lá cờ của chúng ta tại tòa nhà Quốc hội không những không đại diện cho chúng ta, họ đi ngược lại với các giá trị căn bản mà chúng ta trân trọng. Chúng ta lên án họ, những người rao bán sự dối trá vô căn cứ và không dừng lại bao giờ khi theo đuổi ý đồ chính trị của họ. Họ đã làm nhơ lá cờ của chúng ta khi tham dự vào cuộc nổi loạn hoang tưởng, nguy hiểm và thất bại kia.

PIVOT sát cánh với những ai trong cộng đồng tin tưởng vào nền dân chủ và tranh đấu cho một xã hội công bằng hơn qua lá phiếu, và những ai nỗ lực mỗi ngày để xây dựng một quốc gia tốt đẹp hơn trong khi luôn nhớ rõ chúng ta đến từ đâu.

Trong khi chúng ta tranh đấu cho một nước Mỹ hoàn thiện hơn, một nước Mỹ quan tâm đến mọi công dân, ủng hộ công lý chủng tộc, kinh tế và môi trường, chúng ta trân trọng lá cờ đại diện cho sự đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Chúng ta luôn luôn trân trọng nó qua nỗ lực biến các hoài bão của thế hệ người tị nạn đầu tiên đã dành cho các thế hệ sau trở thành hiện thực.

News

Xem thêm

Nhận báo giá qua email