Quận Los Angeles là quận đầu tiên ở Mỹ có trên 1 triệu người nhiễm covid

Los Angeles: Tính đến ngày thứ hai 18 tháng giêng, trên toàn nước Mỹ có trên 24 triệu người nhiễm và gần 400 ngàn người chết vì covid.
Số người nhiễm covid cao nhất ở tiểu bang California với trên 3 triệu người nhiễm và trên 33, 500 người chết.
Riêng tại quận Los Angeles của tiểu bang Cali, số người nhiễm đã vượt qua mức 1 triệu người và gần 14 ngàn người chết vì covid.
Quận Los Angeles là quận đầu tiên ở Hoa Kỳ có trên 1 triệu người nhiễm covid và với dân số trong quận là trên 10 triệu người, thì trung bình thì cứ 10 cư dân trong quận lại có một người nhiễm covid.
Các tiểu bang khác cũng có nhiều người nhiễm covid là tiểu bang Texas với trên 2 triệu người nhiễm .
Tiểu bang Florida đứng hàng thứ ba với trên 1.5 triệu người nhiễm covid.
Số người được chủng ngừa covid ở quận Los Angeles mới có 279 ngàn người. Hiện nay chính quyền quận Los Angeles đang nỗ lực chủng ngừa covid trước cho khoảng 450 ngàn nhân viên y tế và số người già trên 65 tuổi.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email