Quân lực Canada, Hồng Thập Tự và chính quyền tỉnh bang Newfoundland gửi nhân viên y tế đến Alberta.

Edmonton: Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày thứ sáu 1 tháng 10, thủ hiến Jason Kenney của tỉnh bang Alberta cho biết là có những trợ giúp từ bên ngoài đến tỉnh bang này, nhằm giúp đỡ các cơ quan y tế chăm sóc cho số bệnh nhân bị covid ngày một tăng.
Thủ hiến Kenney cho biết là các toán cấp cứu của quân lực Canada, của cơ quan Hồng Thập Tự và của chính quyền tỉnh bang Newfoundland sẽ đến tỉnh bang trong những ngày sắp tới.
Các toán cấp cứu của tỉnh bang Newfoundland sẽ đến trợ giúp các nhân viên y tế của bệnh viện thành phố Fort McMurray, trong khi các toán cấp cứu Hồng Thập Tự sẽ đến trợ giúp bệnh viện ở thành phố Red Deer.
Tỉnh bang Alberta là nơi cho mở cửa hoàn toàn nền kình tế vào đầu tháng 7 và một tháng sau đó là tỉnh bang có tỷ lệ người nhiễm covid và phải nằm bệnh viện cao nhất Canada.
Để đối phó với những lan tràn của loài vi rút biến thể delta, chính quyền tỉnh bang Alberta đã đưa ra trở lại những biện pháp ngăn cấm như phải đeo khẩu trang ngoài công cộng, cũng như cho gia tăng những nỗ lực chủng ngừa cho cư dân.
Hiện nay có 1,083 bệnh nhân nhiễm covid và phải nằm trong các bệnh viện tỉnh bang Alberta và trong số này có 263 người phải nằm trong các khu cấp cứu.

Tin tức khác...