Quan trọng của việc chủng ngừa covid mũi thứ nhì

Hoa Thịnh Đốn: Trong ngày thứ bảy 4 tháng 4 vừa qua, số người Mỹ được chủng ngừa covid lên đến 4 triệu người trong 1 ngày, và là một con số kỷ lục.
Với số người Mỹ được chủng ngừa gia tăng và với những báo cáo là chỉ cần chủng ngừa 1 mũi thuốc loại Pfizer hay Moderna thì cũng giúp bảo vệ cho người ta khỏi nhiễm covid đến 80 phần trăm.
Câu hỏi được đặt ra là có cần chích ngừa thêm mũi thuốc thứ nhì?
Trong 3 loại thuốc chủng được chuẩn y ở Hoa Kỳ, chỉ có loại thuốc chủng Jassen của công ty Johnson & Johnson là cần dùng có 1mũi, còn hai loại Pfizer và Moderna thì cần 2 mũi.
Theo bác sĩ Paul Offit giám đốc trung tâm giáo dục chủng ngừa của bệnh viện nhi đồng thành phố Philadelphia thì mọi người nên cẩn thận và chờ chích hai mũi thuốc chủng, trước khi có thể giảm bớt những đề phòng.
Cũng theo bác sĩ Offit thì sau khi chủng ngừa hai loại Pfizer và Moderna mũi thuốc đầu tiên, thì hai tuần sau, thuốc chủng mới có hiệu nghiệm 80 phần trăm, và chỉ hoàn toàn hiệu nghiệm sau khi chích mũi thuốc thứ nhì.
Các khảo cứu gia của công ty dược phẩm Pfizer cũng cho biết là chủng ngừa hai mũi thuốc sẽ có khả năng bảo vệ cơ thể người vừa được chủng một thời gian ít nhất là 6 tháng.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email