Quân Trung quốc dùng vũ khí bí mật, thiêu sống các binh sĩ Ấn Độ dọc theo biên giới.

London, Anh quốc: các nguồn tin tình báo vừa được công bố cho biết là trong cuộc xô sát ở biên giới giữa quân biên phòng Trung quốc và quân biên phòng Ấn Độ, quân lực Trung quốc đã dùng một loại vũ khí bí mật, chưa được sử dụng trong các cuộc chiến trước, thiêu sống hàng chục binh sĩ Ấn Độ.
Vũ khí bí mật đó dùng làn sóng vi ba ( microwave) để thiêu sống những binh sĩ Ấn Độ, biến khu vực biên giới gần Hy Mã Lạp Sơn thành một lò thiêu.
Vũ khí sóng vi ba này cũng tương tự như lò vi ba mà người ta dùng trong nhà bếp.
Các chuyên gia Trung quốc dùng máy phóng sóng vi ba đến nhắm vào những mồ hôi, những nước bám trên da của các binh sĩ Ấn Độ.
Làn sóng vi ba với nhiệt độ cực cao làm sôi những giọt nước bám trên da các nạn nhân và thiêu sống họ.
Các máy phóng sóng vi ba được đặt trên những xe vận tải và có thể thiêu sống các nạn nhân trong vòng cách xa 1 cây số.
Theo những tin tức thông báo thì có ít nhất 20 binh sĩ Ấn bị chết vì vũ khí mới này.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email