Quảng trường Saigon ở Canada

Ottawa: Theo bản tin của trung tâm Người Việt Canada ở thành phố Ottawa phổ biến hôm thứ hai ngày 5 tháng 3, thì Sau hơn một năm vận động, đề nghị của Trung Tâm Người Việt Canada nhằm đặt tên góc Tây-Nam của ngã tư Preston và Somerset — địa điểm của Đài Kỷ Niệm Việt Nam (tượng Mẹ Bồng Con) là Công Trường Sài Gòn (Saigon Square) đã được Hội Đồng Thành Phố Ottawa đồng thanh chấp thuận trong buổi họp ngày 28-2-2018. Mục đích của việc đặt tên này là để nhìn nhận sự đóng góp của người Việt tị nạn — những người đã tới Canada tìm tự do — cho Thành Phố Ottawa.
Việc đặt tên Công Trường Sài Gòn sẽ được thực hiện bằng một tấm bia ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng người Việt, đặt tại ngã tư này. Trung Tâm Người Việt Canada sẽ tổ chức gây quỹ để trang trải các chi phí, và sẽ tham khảo với Toà Đô Chánh và các hội đoàn liên hệ trong việc tổ chức ngày khánh

Xem thêm

Nhận báo giá qua email