Quebec bắt đầu chương trình chủng ngừa covid mũi bổ sung

Montreal: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 9 tháng 11, chính quyền tỉnh bang Quebec bá9t đầu chương trình chủng ngừa covid mũi bổ sung cho cư dân.
Cũng theo những công bố thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 11 năm nay 2021, những cư dân tỉnh bang Quebec từ 70 tuổi trở lên, có quyền ghi danh xin chủng ngừa covid mũi bổ sung.
Cơ quan đặc trách về chủng ngừa tỉnh bang Quebec CIQ đã khuyến cáo chính quyền tỉnh bang cho chủng ngừa covid mũi thứ ba cho những người từ 70 tuổi trở lên, để gia tăng khả năng chống covid của lớp người này.
Ông bộ trưởng y tế tỉnh bang Quebec cũng nói là những người đã chủng ngừa hai mũi bằng thuốc Astra Zeneca , sẽ được chủng ngừa mũi thứ ba bằng loại thuốc mRNA ( Pfizer hay Moderna), ngay sau khi hoàn tất việc chủng ngừa mũi bổ sung cho những người lớn tuổi.
Ông bộ trưởng y tế Dubé cũng tuyên bố là khoảng 220 ngàn người sống trong các nhà dưỡng lão ở tỉnh bang Quebec, sẽ đuộc chủng ngừa mũi thứ ba trước cuối tháng 11 này.
Tính đến ngày thứ ba 9 tháng 11, có 90.7 phần trăm cư dân trên 12 tuổi đã chủng ngừa covid 1 mũi, và có trên 87 phần trăm cư dân đã chủng ngừa covid hoàn toàn.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email