Quebec cho áp dụng lệnh phong tỏa trong vòng 2 tuần lễ

Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ Tư 22/12, chính quyền tỉnh bang Quebec cho áp dụng lệnh phong tỏa trong vòng 2 tuần sắp tới vì số người lây nhiễm Covid gia tăng.

Tất cả những cơ sở thương mại cũng như các nhà hàng được liệt kê là không cần thiết sẽ bị đóng cửa trong hai tuần lễ kể từ ngày 23/12.

Số người tối đa được dự các buổi họp mặt gia đình là 6 người.

Cũng theo những nguồn tin thông thạo thì chính quyền tỉnh bang Quebec có thể sẽ ban hành lệnh giới nghiêm trở lại: từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng.

Cũng theo tin của đài phát thanh Radio Canada thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, có 274 nhân viên y tế tỉnh bang Quebec bị nhiễm Covid.

Các bệnh viện tỉnh bang Quebec cũng trì hoãn các cuộc giải phẫu các bệnh thường khác, để có chỗ chăm sóc cho những bệnh nhân bị Covid.