Québec kêu gọi nhân viên văn phòng tình nguyện giúp việc bệnh viện

Thủ hiến Québec François Legault đang yêu cầu các nhân viên chính phủ tình nguyện làm việc tại các bệnh viện, vì tình trạng thiếu nhân sự tiếp tục đè nặng lên hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh bang.
Các giới chức văn phòng đang được yêu cầu chọn làm việc trong cơ sở bệnh viện với tư cách là phụ tá dịch vụ, phụ trách các công việc phi y tế thường được thực hiện bởi các y tá. Những công việc đó có thể bao gồm khử trùng bề mặt và thiết bị, thực hiện các công việc hành chính và cung cấp bữa ăn cho bệnh nhân.
Một bức thư được gửi tới tất cả các nhân viên của tỉnh bang cho biết Bộ Y tế cần phải “nhanh chóng đáp ứng tình trạng thiếu lao động đáng kể trên toàn lãnh thổ của mình” và đang yêu cầu các tình nguyện viên.
Thư viết: “Trong giai đoạn số ca nhập viện do đại dịch gia tăng đáng kể, vì thế các đồng nghiệp của chúng ta đang kêu gọi chúng ta hãy giúp một tay, trong vài tuần lễ”.
Văn phòng của Sonia LeBel, chủ tịch Hội đồng Ngân khố Québec, xác nhận rằng họ đang hy vọng 2.165 người sẽ ghi tên.
Phát biểu trên chương trình Tout le monde en parle của Radio- Canada vào tối 16/1, ông Legault cho biết đang có một kế hoạch huấn luyện nhân viên cho những vai trò hành chính đó, nhưng yêu cầu các nhân viên chính phủ làm việc cho đến khi các vị trí được điền khuyết. Như thế, các y tá có thể tập trung vào các bệnh nhân”.
Những người đã ghi tên sẽ vẫn được phép quay trở lại công việc của họ. Họ sẽ được trả lương như thường, và cũng có thể đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi trả phí bảo hiểm, nhằm khuyến khích nhân viên tiếp tục tham gia mạng lưới chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Nghiệp đoàn đại diện cho các nhân viên dịch vụ công và bán công trong tỉnh bang SFPQ kêu gọi chính phủ tập trung nỗ lực vào những nhân viên thời vụ, chẳng hạn như những người làm việc trong các công viên quốc gia của tỉnh bang, những người hiện không có việc làm.
LT (Theo CBC)