Québec không còn hạn chế số khách trong nhà hàng và quán bar kể từ 1/11

Các quán bar lại sẽ có thể mở cửa cho đến 3 giờ sáng, khoảng cách giữa các bàn giảm đi một nửa

Chính phủ Québec đang giảm bớt các hạn chế về y tế công cộng đối với các quán bar và nhà hàng bắt đầu từ ngày 1/11, cho phép các nơi này hoạt động hết công suất và giảm một nửa quy định về khoảng cách hai thước.

Giờ mở cửa sẽ được cho phép trở lại bình thường, có nghĩa là các quán bar có thể mở cửa lại cho đến 3 giờ sáng. Tuy nhiên, vẫn sẽ có giới hạn về số người cho phép trong một bàn – 10 người từ 3 gia đình khác nhau.

Nếu không thể đạt được khoảng cách một thước giữa các bàn thì phải có tấm chắn. Việc đeo khẩu trang sẽ tiếp tục bắt buộc khi di chuyển trong tiệm.

Lệnh cấm khiêu vũ và ca hát sẽ vẫn còn hiệu lực. Thông hành tiêm chủng vẫn là đòi hỏi bắt buộc.

Theo quy định hiện giờ, các quán bar và nhà hàng được phép phục vụ rượu đến 1 giờ sáng và các quán bar phải đóng cửa trước 2 giờ sáng.

Trong khi đó tại tỉnh bang Ontario, bác sĩ Kieran Moore nói là việc phải xuất trình giấy chủng ngừa covid ở tỉnh bang Ontario chỉ kéo dài trong một thời gian.

Theo nhận định của nhiều quan sát viên thời cuộc thì việc phải xuất trình giấy chủng ngừa covid ở tỉnh bang Ontario, có thể sẽ không còn cần thiết nữa, khi chính quyền cho chấm dứt giai đoạn 3, tức là cho mở cửa lại hoàn toàn nền kinh tế?

TK-TH