Quebec sẽ thâu nhận thêm nhân công ngoại quốc

Để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhân công, hôm thứ Hai 10/01, Thủ tướng Justin Trudeau đã loan báo là sẽ cho chính quyền tỉnh bang Quebec thâu nhận thêm nhân công ngoại quốc.
Theo thủ tướng Trudeau thì bắt đầu từ ngày 10/01, số nhân công ngoại quốc làm việc tạm thời cho tỉnh bang Quebec có thể gia tăng từ mức 10 phần trăm tổng số những người Quebec làm những công việc có lợi tức thấp lên đến mức 20 phần trăm tổng số nhân công.
Hiện nay Quebec đang thiếu nhân công trầm trọng trong kỹ nghệ thực phẩm và y tế.
Quyết định cho gia tăng số nhân công ngoại quốc tạm thời được làm việc ở tỉnh bang Quebec đã được hiệp hội các nhà thương mại độc lập liên bang hoan nghênh.
Mức thất nghiệp ở Quebec hiện nay là 4.6 phần trăm, thấp hơn mức thất nghiệp 5.7 phần trăm trên toàn Canada.
Ngoài ra kể từ năm 2010 cho đến 2020, số lượng nhân công ở Quebec chỉ gia tăng có 120 ngàn người: sút giảm 60 phần trăm so với số nhân công gia tăng trong 10 năm trước.
Một phần những sút giảm liên quan đến việc về hưu hàng loạt của những người thuộc thế hệ “Baby Boomers” đã đến tuổi hưu.
T.H
(Theo bnnbloomberg.ca)