Quebec yêu cầu chính quyền liên bang cho đóng cửa Roxham Road ở biên giới

Hôm 11/5, chính quyền tỉnh bang Quebec yêu cầu chính quyền liên bang cho đóng cửa đường Roxham Road ở phía nam thành phố Montreal và giáp giới với biên giới Mỹ, với lý do là tỉnh bang Quebec không có khả năng thâu nhận thêm những người tỵ nạn bất hợp pháp, qua đường Roxham Road ở biên giới.

Hiện nay có một khiếm khuyết trầm trọng trong việc trục xuất những người tỵ nạn đến Canada bất hợp pháp: Những người xin tỵ nạn từ nhiều quốc gia khác nếu đến Canada qua biên giới Mỹ, thì họ chỉ bị trục xuất trở lại Hoa Kỳ ở những cửa ngõ chính thức ở biên giới giữa hai nước.

Còn nếu những người tỵ nạn này, từ nhiều quốc gia trên thế giới, vào Canada qua biên giới Hoa Kỳ nhưng không tại những cửa khẩu chính thức, thì Canada không có quyền trục xuất họ trở về lại Mỹ.

Con đường Roxham nằm ở biên giới giữa tiểu bang New York và Quebec là con đường thuận tiện nhất cho những người tỵ nạn bất hợp pháp vào Canada.

Lấy thí dụ một gia đình giàu có ở một xứ Ả Rập xin thông hành đến Mỹ dưới dạng du khách.

Họ đến phi trường New York, từ đó thuê tắc xi đến biên giới Canada, và gia đình bầu đàn thê tử đi qua con đường Roxham vào Canada xin tỵ nạn.

Đi tỵ nạn kiểu này còn khỏe hơn là đi du lịch.

Vào tháng 3 năm 2020, con đường Roxham bị chính quyền liên bang cho đóng cửa vì sợ những người tỵ nạn này mang vi rút qua lây nhiễm cho những người khác.

Nhưng con đường Roxham này đã được mở cửa lại vào tháng 11 năm ngoái 2021 và hàng trăm người tỵ nạn bất hợp pháp vẫn tiếp tục qua Canada hàng ngày.

Nhận báo giá qua email