Quốc gia nào hạ Trung quốc, và đứng đầu châu Á về sự phát triển kinh tế

New York: Theo nhận xét của đài truyền hình CNBC thì quốc gia có nền kinh tế phát triễn nhất châu Á trong năm ngoái 2020, không phải là Trung quốc, và cũng không phải là Tân Gia Ba, hay Nam Hàn, mà là Việt Nam.
Theo những tính toán của các chuyên gia thì trong năm ngoái nền kinh tế của Việt Nam phát triển với mức độ gia tăng 2.9 phần trăm, trong khi mức phát triển kinh tế của Trung quốc chỉ ở mức 2.3 phần trăm.
Các kinh tế gia của ngân hàng Bank of America nói là nền kinh tế của Việt Nam đã gia tăng ở mức cao nhất, trong khi nền kinh tế của các quốc gia khác trên thế giới đang ở trong tình trạng suy thoái.
Kinh tế Việt Nam phát triển nhờ vào việc xứ này đã thành công trong việc ngăn ngừa đại dịch: Việt Nam và một số các quốc gia hiếm hoi trên thế giới như Tân Tây Lan, Úc Đại Lợi, Do Thái ..đã ngăn cản được sự lan tràn của con vi rút corona.
Tuy ở bên cạnh Trung quốc là nơi phát sinh đại dịch nhưng Việt Nam chỉ có khoảng 1,500 người nhiễm và 35 người chết vì covid, so với trên 26 triệu người Mỹ nhiễm và trên 440 ngàn người Mỹ chết vì covid.
Theo những tiên đoán của các nhà kinh tế của ngân hàng Bank of America, thì trong năm nay 2021, nền kinh tế của Việt Nam sẽ phát triển với mức độ 9.3 phần trăm, cao hơn con số 6.7 phần trăm mà ngân hàng Thế Giới tiên đoán?
Nền kinh tế Việt Nam phát triển mạnh vì có hàng loạt những công ty ngoại quốc đã bỏ Trung quốc, chạy qua Việt Nam mở chi nhánh.
Ngoài ra trong những tháng trước, chính quyền Việt Nam cũng ký hàng loạt những hiệp ước kinh tế hỗ tương với Anh quốc cũng như các nước trong Liên Hiệp Âu Châu.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email