Quốc hội Hoa Kỳ chuẩn bị thông qua dự luật tài trợ đại dịch thứ nhì trị giá 900 tỷ Mỹ kim

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 16 tháng chạp, một dự luật tài trợ đại dịch thứ nhì được quốc hội Mỹ chuẩn bị thông qua, với trị giá lên đến 900 tỷ Mỹ kim.
Theo những nguồn tin thân cận thì các chương trình trợ cấp trong dự luật tài trợ thứ nhì gồm cả tiền trợ cấp kích thích kinh tế cho cá nhân cho những người có lợi tức thấp, gia tăng tiền trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp cho các nhà tiểu thương cũng như chính quyền các tiểu bang.
Theo thượng nghị sĩ Micth McConnell, thủ lãnh khối Cộng Hòa ở thượng viện thì cuộc thảo luận giữa hai phía đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã tiến triển tốt đẹp và ông ta lạc quan là một thỏa hiệp sẽ thành hình trong những ngày sắp tới.
Nói là một dự luật nhưng thật ra có hai tiểu dự luật:
Dự luật thứ nhất dự trù chi tiêu 748 tỷ Mỹ kim gồm cả 300 tỷ Mỹ kim tài trợ cho các tiểu thương, trợ cấp thêm $300 một tuần cho những người đang lãnh tiền thất nghiệp, 13 tỷ Mỹ kim cho tiền trợ cấp thực phẩm, 25 tỷ Mỹ kim trợ cấp cho những người đang mướn nhà mà không có tiền trả, cho các chương trình giáo dục, chăm sóc trẻ em..
Tiểu dự luật thứ nhì trị giá 160 tỷ Mỹ kim dùng để trợ cấp chính quyền các tiểu bang và chính quyền địa phương đang gặp khó khăn về ngân sách, nhưng dự luật này chưa được cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ cùng đồng ý.
Người ta hy vọng các nhà làm luật sẽ thông qua dự luật trợ cấp tài chánh nhanh chóng, để cứu nguy cho hàng triệu người gồm cả những tiểu thương, có thể bị phá sản hay trở thành những người không nhà.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email