Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ cho tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm

Hoa Thịnh Đốn: Trong hôm thứ tư ngày 27 tháng 7, các thống đốc của quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ, đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm, và mức lãi suất này đã ở trong vòng từ 2.25 phần trăm lên đến 2.5 phần trăm. Đây là mức lãi suất căn bản cao nhất ở Hoa Kỳ kể từ tháng 12 năm 2018 cho đến nay. Mức lãi suất căn bản vào đầu năm nay chỉ có 0.25 phần trăm.
Việc gia tăng mức lãi suất căn bản cũng làm gia tăng những mức lãi suất khác như mức lãi suất nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng…
Những người mua nhà, mà dùng loại nợ nhà thả nổi, sẽ thấy mức lãi suất nợ nhà gia tăng một mức tương tự 0.75 phần trăm.
Các thống kê cho thấy là mức lạm phát đã gia tăng lên đến mức cao nhất trong vòng 40 năm qua ở Hoa Kỳ và vì thế ngân hàng trung ương Mỹ hay là quỹ dự trữ liên bang, đã phải cho gia tăng mức lãi suất nhiều lần, để ngăn cản sự gia tăng của mức lạm phát. Tuy nhiên gia tăng mức lãi suất có thể làm cho nền kinh tế Mỹ vương vào vòng suy thoái?
Theo nhận định của ông thống đốc ngân hàng trung ương Mỹ thì ông không nghĩ là nền kinh tế Mỹ lâm vào vòng suy thoái mà chỉ gia tăng chậm trong tài khóa thứ nhì của năm nay 2022, sắp được công bố.
Cũng theo ông thống đốc Powell thì một trong những lý do ông nghĩ là nền kinh tế Mỹ vẫn tiến triển là tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp kỷ lục.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email