Quỹ dự trữ liên bang Mỹ cho gia tăng thêm mức lãi suất căn bản, và gây ảnh hưởng đến nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng

Hoa Thịnh Đốn:Trong hôm thứ tư ngày 2 tháng 11, quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.75 phần trăm và ở mức 4 phần trăm.
Quỹ dự trữ liên bang Mỹ đã cho gia tăng mức lãi suất 6 lần trong năm nay, từ mức 0.25 phần trăm trong ngày đầu năm 2022 lên đến 4 phần trăm như hiện nay. Đây là mức lãi suất căn bản cao nhất ở Hoa Kỳ từ năm 2008 cho đến nay.
Tron g bản tuyên bố hôm thứ tư ngày 2 tháng 11, ông Jerome Powell, chủ tịch quỹ dự trữ liên bang Hoa Kỳ thì ông sẽ tiếp tục cho gia tăng mức lãi suất căn bản trong những tháng sắp tới, cho đến khi đạt được mục tiêu là hạ mức lạm phát từ mức 8.2 phần trăm hiện nay xuống đến mức chỉ tiêu là 2 phần trăm.
Tuy nhiên ông chủ tịch quỹ dự trữ cũng nói là lần gia tăng tới vào đầu tháng 12, thì mức gia tăng có thể ít hơn 0.75 phần trăm . Các chuyên gia tài chánh tiên đoán là quỹ dự trữ liên bang có thể cho gia tăng mức lãi suất căn bản thêm 0.5 phần trăm trong tháng 12.
Ông chủ tịch Powell cũng nói là mức lãi suất căn bản có thể gia tăng cao hơn mức 4.75 phần trăm như đã ước tính.
Như thế mức lãi suất căn bản có thể còn gia tăng thêm 1 phần trăm nữa trong tương lai?
Theo các chuyên gia tài chánh nếu mức lãi suất căn bản ở Hoa Kỳ cao hơn 5.25 phần trăm thì nguy cơ là nền kinh tế Mỹ sẽ lâm vào vòng suy thoái?
Việc gia tăng mức lãi suất căn bản sẽ ảnh hưởng đến những người tiêu thụ có nợ nhà, nợ xe, nợ thẻ tín dụng..
Những quyết định tiếp tục còn cho gia tăng lãi suất của quỹ dự trữ liên bang khiến cho thị trường chứng khoán Mỹ sút giảm nặng: chỉ số Dow Jones Kỹ Nghệ của thị trường chứng khoán New York sút giảm thêm 500 điểm trong ngày thứ tư 2 tháng 11 và còn ở mức 32,117 điểm.
Trong khi đó mức lãi suất nợ nhà loại 30 năm cố định ở Mỹ đã từ mức 3.3 phần trăm vào ngày đầu năm , lên đến trên 7.22 phần trăm như hiện nay, và có nguy cơ lên đến trên 8 phần trăm trong những tháng sắp tới.
Mức lãi suất căn bản gia tăng sẽ kéo theo những gia tăng của lãi suất nợ nhà, lãi suất nợ xe, lãi suất nỡ thẻ tín dụng.
Một người mượn $300,000 với loại nợ 30 năm cố định với lãi suất là 3.11 phần trăm, sẽ phải trả hàng tháng $1,283 tiền nợ nhà. Nay với mức lãi suất trên 7 phần trăm, người này sẽ phải trả hàng tháng $2,012 nợ nhà.

Xem thêm

Nhận báo giá qua email