Ra mắt các liên danh ứng cử Ban Đại diện Cộng đồng tại Houston

Ông Phi Long MC

Hôm 8-11-2016, tại trụ sở Cộng đồng người Việt Houston đã diễn ra buổi ra mắt các liên danh ứng cử ban đại diện cộng đồng nhiệm kỳ mới.

Ứng cử hội đồng đại diện cộng đồng năm 2017-2019 gồm có hai liên danh:

Thứ nhất là liên danh Hợp Nhất hiện đang điều hành sinh hoạt cộng đồng, thụ ủy là Trung Tá Trần Quốc Anh lục quân Hoa Kỳ. Liên danh tái ứng cử có 11 thành viên.

Thứ hai là liên danh Độc Lập có 10 thành viên, thụ ủy là ông Đặng xuân Nhơn- kỹ sư cố vấn đầu tư tài chánh.

Cuộc bầu chọn Hội đồng đại diện nhiệm kỳ mới được tổ chức trong tinh thần dân chủ, vì quyền lợi của cộng đồng.

Bạch Cúc

 

hinh-5 hinh-1 hinh-2

Xem thêm

Nhận báo giá qua email