Ra mắt sách Việt Sử Đại Cương

Hôm 25/5, tại trụ sở cộng đồng Houston và VPC đã diễn buổi ra mắt sách Việt Sử Đại Cương do Tiến sĩ Hoàng cơ Định- nguyên Giảng sư Viện Đại Học Sài gòn- chủ biên.
Việt Sử Đại Cương gồm 2 ấn bản: Việt sử Đại Cương 1 được soạn ngắn gọn về lịch sử VN từ thời Quốc tổ Hùng Vương dựng nước đến vua Gia Long thống nhất nước VN. Việt Sử Đại Cương (song ngữ) mỗi quyển 15 đô la.
Đây là cuốn sách rất cần thiết cho các gia đình người Việt để giúp cho con cháu chúng ta hiểu rõ cội nguồn công khó của cha ông và ý thức được bổn phận trách nhiệm phải bảo vệ giang san bờ cỏi cùa dân tộc VN.
Bạch Cúc