Thông tin chi tiết

Cabinetlab company, Lawrence / Dufferin

Cần thợ chà giấy nhám có kinh nghiệm cho hãng Cửa sổ và tủ, biết tiếng Việt-Hoa-Anh. Lương start $22/hr and up, làm trên 6 tháng có benefits.Xin gọi: (647) 289-9288(647) 680-4899

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email