Thông tin chi tiết

Cần người đứng bán Bar,

Pha nước, tính tiền có kinh nghiệm. Xin gọi: (416) 919-3289

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email