Thông tin chi tiết

Cần thợ may ở nhà & hãng

Cần người may đồ nam không cần kinh nghiệm, nữ có kinh nghiệm càng tốt, công việc lâu dài. cần người phụ việc,174 Oakdale Rd. Xin gọi cô Yến: (647) 701-0865 Nghĩa: (416) 456-8596

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email