Thông tin chi tiết

Collingwood / Blue Mountain

Cần thanh niên không hút thuốc phụ bếp, làm tất cả cho nhà hàng Việt 5-6 ngày, bao ăn ở không cần lo chi phí khác. Xin gọi (437) 225-2250

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email