Thông tin chi tiết

Eglinton / McLaughlin – Mississauga

Cần nữ thợ nails full/part-time, biết everything, bao lương hay ăn chia tùy theo tay nghề. Xin gọi: (905) 502-5635 (416) 528-8108

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email