Thông tin chi tiết

Eglinton / Renforth Gần Airport

Nhà hàng Việt Thái ở Mississauga cần 1 nam phụ bếp, làm 10AM-7PM from Mon-Fri, no weekend. Có thể giúp ở lại định cư. Xin gọi: (437) 770-1715

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email