Thông tin chi tiết

Essence Nails & Spa – Vaughan

Cần thợ biết bột, bio gel, eyelash extention và thợ chân tay nước, facial, full/part-time, công việc lâu dài, khu da trắng, khách sang, tip hậu. Xin gọi: (905) 553-3655 (416) 716-8155

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email