Thông tin chi tiết

Gần Vaughan Metropolitian Centre Subway

Phở 128, cần tuyển nam phụ bếp full/partime.Xin liên lạc: (437) 928-3775 hoặc (647) 622-9819

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email