Thông tin chi tiết

Jane / Runnymede Subway

Jane / Runnymede Subway

Cần thợ chân tay nước và thợ nails giỏi bột, bio, dip, design, waxing, biết mi càng tốt, bao lương $150-$200/ngày hay ăn chia tùy kinh nghiệm. Xin gọi: (647) 490-1808.

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email