Thông tin chi tiết

Labour One – Mississauga

1515 Britania Rd., E.,# 305, cần nam nữ làm hãng xưởng vùng GTA, cần CNC operators, cần nhiều nam làm làm hãng kiếng ở Bolton, trả cheque/cash. Xin gọi Việt: (437) 996-6739 Anh: (905) 564-4999

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email