Thông tin chi tiết

Milton

Cần gấp thợ chân tay nước, thợ bột, bio gel hoặc biết làm everything, lương bao hay ăn chia tuỳ theo tay nghề, tip cao, sẽ training nếu cần. Xin gọi: (905) 864-9495 (647) 526-3838

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email