Thông tin chi tiết

Mississauga

Cần thợ nails làm bao lương pedi. mani, biết cắt khóe giỏi, tiệm làm bio gel only, full time, bao $1200/wk, làm 6 ngày, trên ăn chia 6/4. Xin gọi: (647) 921-1912 (905) 847-8011

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email