Thông tin chi tiết

Nhà Hàng ở Toronto

Nhà hàng đẹp cần sang nằm trong plaza, parking thoải mái, lease còn dài, rent rẻ, khách ổn định, do chuyển việc. Cần người biết chăm sóc bonsai & hoa lan. Có nhã ý xin gọi: (647) 409-1515

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email