Thông tin chi tiết

Nhận dạy kèm Toán

Lớp 9-12, đặc biệt Advance function, Calculus-Vector, với hơn 30 năm kinh nghiệm, khu vực Toronto. Xin gọi Trần: (647) 271-8046 sau 7PM: (647) 499-6350

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email