Thông tin chi tiết

Nice One Nails – Cobourg

Cần nữ thợ nails biết bột và chân tay nước, bao lương $130-$170/ ngày over ăn chia 5/5, bao chỗ ở và điện nước, internet free. Xin gọi: (905) 372-8882. Cell: (289) 251-0893

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email