Thông tin chi tiết

Northern Glow Nails

760 Danforth Ave, Toronto, cần nữ thợ nails biết everything, bao lương $150/ngày over ăn chia hoặc ăn chia 6/4. Xin gọi Hoa: (416) 882-2910

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email