Thông tin chi tiết

Pham Learning – Nhận Dạy Kèm

Lớp JK-12 Math, English, Science, French, kinh nghiệm, tận tâm, trách nhiệm, Thạc sĩ giáo dục ĐH Toronto đảm nhiệm, nhận dạy tại gia (in-home tutoring). www.phamlearning.com. Xin gọi: (647) 500-1484

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email