Thông tin chi tiết

Phở Mì Việt Thái

2354 Major Mackenzie, #2. Cần nam nữ chạy bàn, phải biết tiếng Anh và phụ bếp có kinh nghiệm, full/patime. Xin gọi: (905) 417-5284 (416) 836-2982

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email