Thông tin chi tiết

Phở Phượng

Tiệm Phở Phượng 1603 Dundas St W và Jadore 2014 Queen St East cần tuyển người ra hàng cơm, bún , phở. Liên lạc: (416) 536-3030

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email