Thông tin chi tiết

Phở Rùa Vàng  125 Ossington Ave

Cần tuyển 1 phụ bếp trên 35 tuổi, không cần kinh nghiệm có thể training nhưng nếu có kinh nghiệm là một điểm cộng, ưu tiên người siêng năng, chịu khó, có thể bưng đồ nặng.Xin gọi: (416) 532-9879

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email