Thông tin chi tiết

Pickering

Cần thợ nails biết làm everything và chân tay nước, full/part-time, bao lương và ăn chia tùy theo tay nghề. Pickup Scarborough town centre.Xin gọi: (416) 878-8134

ADVERTISEMENT

Nhận báo giá qua email